Venera Cesar Black Shine “Lota” sretna u Rijeci Fotografije

.